#FRANIOWEMARZENIA

 

Na Franiowe marzenia zbieramy

100 tys. złotych

Zdjęcia wykonała rodzinna fotograf. Dziękujemy Teresko :)

Na fotografiach Franio z mamą Małgorzatą i tatą Michałem.

  Tu zobaczysz Frania

  podczas rehabilitacji :)