#FRANIOWEMARZENIA

 

Na Franiowe marzenia zbieramy  fundusze wraz

100 tys. złotych

 

 

Diagnoza lekarska:

 

Mózgowe Porażenie Dziecięce - czterokończynowe z silną spastyką mięśni. Aby usprawnić ciało Frania- rączki i nóżki, obniżyć napięcie mięśni, wymagana jest ciągła rehabilitacja i specjalistyczne leczenie w tym terapia komórkami macierzystymi.

 

 

Jak pomóc Franiowi:

 

Franek po konsultacji i badaniu w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym oddz. Neurologii Dziecięcej w Lublinie został zakwalifikowany przez dr n. med. Magdalenę Chrościńska-Krawczyk do leczenia i terapii eksperymentalnej komórkami macierzystymi - MSC. Celem terapii jest odbudowa uszkodzonych komórek mózgu, obniżenie silnego napięcia niektórych mięśni, ustabilizowanie ciała.

 

 

Opieka medyczna:

 

Syn jest pod stałą opieką neurologa dziecięcego, ortopedy, okulisty dziecięcego, lekarza genetyka. Podczas pobytu w klinice w Katowicach dostaliśmy informację o możliwym eksperymentalnym leczeniu komórkami macierzystymi pobranymi ze sznura krwi pępowinowej.

 

 

Terapia komórkami macierzystymi - MSC

Terapia podzielona jest w na dwa cykle:

 

Pierwszy cykl składa się z 5 wlewów, drugi cykl to kolejne 5 wlewów.  Każdy wlew podawany jest dożylnie w ok dwumiesięcznych odstępach.

 

Koszt zakupu komórek w Banku Komórek Macierzystych w Warszawie z którym współpracuje Uniwersytecki Szpital Dziecięcy  Oddz. Neurologii Dziecięcej w Lublinie,  na  jeden przeszczep to kwota  5 tysięcy zł. Do kosztów przeszczepu dochodzi opłata za pobyty w klinice, dojazdy oraz  intensywne ćwiczenia na turnusie rehabilitacyjnym, zalecane po każdorazowym podaniu.

 

Kwota jaka jest potrzebna, to 100 000 zł.

 

Prowadzimy zbiórkę na

 

 

 

 

Historia choroby Franka:

 

Przedstawiamy króciutką historię choroby. Franek urodził się zdrowy, o czasie, w 38 tyg. ciąży. Otrzymał 10 pkt apgar.  Po pierwszym miesiącu jego życia pojawiły się problemy zdrowotne. Bardzo się prężył, był niespokojny, płakał. Mocno odginał się do tyłu. Po konsultacji pediatrycznej został skierowany na badania do Ośrodka Rehabilitacji w Zgorzelcu a także na USG brzucha, wynik UsG okazał się prawidłowy. Lekarz rehabilitacji  skierował dziecko na terapię.

 

Od 4 m-ca jest rehabilitowany, jednak mimo codziennej rehabilitacji w domu metodą Vojty i 3 razy w tygodniu po za domem: w Ośrodku Rehabilitacji przy ul. Konarskiego w Zgorzelcu, w Reha Kids Zgorzelec - Lubań  p. Małgorzata Chrzan oraz w Fizjo-Med p. Agnieszka Rudź- Krupińska w Zgorzelcu nadal nie rozwija się w sposób prawidłowy. Nie siedzi samodzielnie, nie raczkuje, nie chodzi.

 

Diagnoza  lekarska to Dziecięce Porażenie Mózgowe czterokończynowe. Diagnostyka MR głowy i szyi w  klinice - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, wykazała torbiel na szyszynce oraz że w okresie okołoporodowym doszło do uszkodzenia mózgu przez niedotlenienie lub niedokrwienie.

 

O Franku

 

Franio to pogodny, 2 letni chłopczyk.  Jego rozwój ruchowy przebiega w nieprawidłowy sposób. Mimo dużych chęci, nie siedzi, nie raczkuje, nie chodzi - leży. Ma problemy  z samoobsługą, nie jest w stanie ubrać się. Potrzebuje pomocy podczas karmienia, pojenia - nie może utrzymać kubka z piciem. Ma trudności z prawidłowym chwytaniem przedmiotów, zabawek.  Do chwili obecnej z trudem przewraca się z plecków na brzuszek i brzuszka na plecy.

 

Intelektualnie jest sprawny, zaczął mówić słowa mama, tata, tak, nie, daj, ja, mam..

  Tu znajdziesz informacje

  o terapii

  Tu znajdziesz informacje

  o terapii

  Tu zobaczysz Frania

  podczas rehabilitacji :)

Copyright by Liskowacki

2018